Landscape photo of
Kaikohiroba in Yokohama, Japan

Kaikohiroba